Visie

Het Sobinco concept staat voor een organisatie van medewerkers met een zeer hoog engagement, die technologie en knowhow omzetten naar high end producten. Onze warme bedrijfscultuur ademt een uitgesproken familiaal karakter en combineert efficiëntie met een creatieve dynamiek. We zijn overtuigd dat succes op lange termijn slechts mogelijk is door ethisch te ondernemen en daarbij de stakeholders over de volledige waardeketen centraal te stellen.Binnen een traditionele business wil Sobinco zich onderscheiden door de behoeften van klanten en eindconsumenten het beste te begrijpen. Bijgevolg betekent productontwikkeling voor Sobinco dat we onze historische technische kerncompetenties versterken met klantgerichte waarde innovatie. Daartoe brengen we dagelijks medewerkers uit alle bedrijfsdomeinen samen op overlegplatformen waar ideeën rijkheid en openheid sleutel elementen vormen voor ons toekomstig succes.


 
Met deze basiswaarden als troef, streeft Sobinco naar “profitable growth” in top level producten met een hoge service door operationele excellentie, gewaarborgde kwaliteit en transparante communicatie. Binnen dat kader zien klanten Sobinco als een innovatieve trendsetter en als een financieel sterke en flexibele totaalpartner.


 
Een partnership met Sobinco loopt vanaf conceptuele fase en productontwikkeling, over een snelle en kwalitatieve productie, tot en met een sterke technische ondersteuning door sales team en R&D afdeling. Onze organisatie draagt tevens de volgende waarden hoog in het vaandel: respect voor het milieu en werken onder veilige omstandigheden, en dit zowel op de Sobinco werkvloer, bij het verwerken van onze producten door klanten als bij gebruik van onze producten door de eindconsument.

Strategie

In Europa wil Sobinco de leverancier zijn die de verwachtingen van de klant het beste invult door integrale dienstverlening:

 • Zowel op de Belgische als op de Zuid-Europese markt streeft Sobinco naar een leiderschapspositie. Sobinco wil dit leiderschap realiseren door een leverperformantie die significant beter is dan concurrenten.
 • Op de markten Frankrijk, Nederland, UK en Duitsland wil Sobinco groei realiseren via haar sterk export netwerk.
 • De Poolse en Russische markt worden geserviced via het Sobinco filiaal in Polen.
 • Zowel andere Oost-Europese landen, maar ook China, USA en Scandinavië bieden voor Sobinco nog potentieel voor verdere groei.

 

Sobinco wenst door haar klanten ervaren te worden als meest flexibele partner op 3 domeinen:

 • Flexibiliteit in het aanpassen van producten en logistieke dienstverlening op maat van de klant.
 • Flexibiliteit in productieplanning.
 • Flexibiliteit en betrouwbaarheid voor project business.

 

Sobinco wenst door haar klanten ervaren te worden als een innovatieve trendsetter door volgende accenten te leggen:

 • Bieden van totaaloplossingen met hoge toegevoegde waarde, door de kern business van onze klanten te ondersteunen, de potentiële groeifactoren van onze klanten te versterken en de pijnpunten te elimineren die onze klanten ervaren in hun dagdagelijkse werking.
 • Toevoegen van functionaliteit door productontwikkeling en productverbetering.
 • Realiseren van een korte time-to-market, met een eigen matrijsafdeling als troef binnen een verticaal geïntegreerde productie.
 • Naleven van de milieuwetgeving en zorg voor het milieu door het verwerken van duurzame materialen binnen een kader van herbruikbare en recycleerbare onderdelen.

 

Tegelijk wenst Sobinco een maximaal rendement te behalen uit het aangewende werkkapitaal.

Centraal daarbij staan een gezonde voorraadrotatie en rendabele investeringen in infrastructuur, machinepark en organisatie.