Preventie- en milieu assistent

Omschrijving

Als EHS Specialist werk je het beleid rond veiligheid, milieu en ergonomie mee uit binnen Sobinco. 

Je krijgt de nodige verantwoordelijkheid en vrijheid om jouw job uit te oefenen en dit steeds in nauwe samenwerking met de betrokken collega's.

Het gaat onder meer om het uitvoeren van risicoanalyses op machines en werkposten en het meedenken naar oplossingen in nauwe samenwerking met engineering en onderhoud. Daaropvolgend maak je de nodige veiligheidsinstructies op van machines om naar een zo veilig mogelijke werkplaats te streven. Ook het in kaart brengen en optimaliseren van de veiligheidsprocedures, - voorschriften en noodplannen behoren tot jouw takenpakket. 

Projecten rond ergonomie werk je samen uit met de preventie-adviseur. Ook interne audits en het opzetten van veiligheidscampagnes ligt in jouw handen. 


Daarnaast behartig je ook het milieugedeelte. Je volgt de milieuadministratie op en controleert de van toepassing zijnde wetgeving.  Je houdt een lijst van de chemische agentia bij en controleert de firma op vergunde hoeveelheden en opslag. Ten slotte sta je ook in voor het opmaken van veiligheids- en gezondheidsinstructies van chemische agentia’s (VGIK).

Profiel

  • Bachelor/Master (milieumanagement, bio-ingenieur, chemie, milieu en preventie management, bedrijfsmanagement (milieu en duurzaamheid);
  • Milieucoördinator (A/B);
  • Preventieadviseur (I/II);
  • Goede kennis Engels; 
  • Communicatief, planning & organisatie; 

Aanbod

Je komt terecht in een snelgroeiende omgeving met veel uitdagingen! Stabiliteit, ontwikkeling, drive en respect zijn onze sleutelwoorden binnen Sobinco. We stimuleren ondernemerschap en ontwikkeling zowel in jouw eigen rol als in de teams waarbinnen je terecht komt. Onze focus ligt op waardering en motivering om samen de toekomst van Sobinco te bepalen!

Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in ons cookiebeleid