EHS Specialist

Omschrijving

Als preventie- en milieu coördinator werk je het beleid rond veiligheid, milieu en ergonomie mee uit binnen Sobinco. 

Je krijgt de verantwoordelijkheid en vrijheid om jouw job uit te oefenen en dit steeds in nauwe samenwerking met de betrokken collega's.

Je neemt mee de verantwoordelijkheid op rond de algemene veiligheid binnen Sobinco door de wetgeving om te zetten in praktijk. Het sensibiliseren van alle medewerkers over alle niveaus heen is hierbij de doelstelling. 

Het gaat onder meer om het uitvoeren van risicoanalyses op machines en werkposten en het uitwerken van oplossingen in nauwe samenwerking met engineering en onderhoud. Daaropvolgend maak je de nodige veiligheidsinstructies op van machines om naar een zo veilig mogelijke werkplaats te streven. Ook het in kaart brengen en optimaliseren van de veiligheidsprocedures, - voorschriften en noodplannen behoren tot jouw takenpakket.

Projecten rond ergonomie werk je in team uit. Ook interne audits en het opzetten van veiligheidscampagnes ligt in jouw handen. 


Daarnaast behartig je ook het milieugedeelte. Je volgt en coördineert de milieuadministratie op en controleert de van toepassing zijnde wetgeving.  Je houdt een lijst van de chemische agentia bij en controleert de firma op vergunde hoeveelheden en opslag. Ten slotte sta je ook in voor het opmaken van veiligheids- en gezondheidsinstructies van chemische agentia’s (VGIK).

Profiel

  • Bachelor/Master (milieumanagement, bio-ingenieur, chemie, milieu en preventie management, bedrijfsmanagement (milieu en duurzaamheid);
  • Milieucoördinator (A/B);
  • Preventieadviseur I;
  • Goede kennis Engels; 
  • Communicatief, planning & organisatie; 

Aanbod

Je komt terecht in een snelgroeiende omgeving met veel uitdagingen! Stabiliteit, ontwikkeling, drive en respect zijn onze sleutelwoorden binnen Sobinco. We stimuleren ondernemerschap en ontwikkeling zowel in jouw eigen rol als in de teams waarbinnen je terecht komt. Onze focus ligt op waardering en motivering om samen de toekomst van Sobinco te bepalen!

Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in ons cookiebeleid