Duurzaam HR-beleid

Een duurzaam HR-beleid moet dus enerzijds de strategie van het bedrijf (familiale waarden, groei, wendbaarheid, tevreden klanten) ondersteunen en helpen waarmaken door de condities te scheppen voor duurzame loopbanen (een goede start, inzet op competenties, sterk leiderschap, communicatie).

 

Anderzijds moet het de medewerkers ook aanzetten hierin hun verantwoordelijkheid te nemen en zelf hun loopbaan in handen te nemen. Alle partijen moeten met de familiale waarden als bindmiddel toewerken naar eenzelfde doel waar iedereen uiteindelijk beter van wordt.

 

Om dit waar te maken zullen we ons gedurende het project focussen op 4 thema’s:

 • optimaliseren wervings- en selectiebeleid
 • ontwikkelen competentiebeleid
 • coachend leiderschap
 • en uitwerken van een leen overlegstructuur.

Financiële steun

 • Totaal financiering: 162.629,09
 • ESF: 32.000,00
 • Vlaams cofinancieringsfonds: 48.000,00
 • Andere publieke cofinancieringsbronnen: 0,00
 • Ontvangsten: 0,00
 • Sectormiddelen: 0,00
 • Private middelen: 82.629,09